Back to Top

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

м.Світловодськ, вул.Павлівська 13, (067) 540-54-39, svit.centre@gmail.com

Cоціально – реабілітаційний - профілактичний центр «СВІТЛО» розпочав свою роботу

07-08 липня 2018 року Світловодським  районним центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді було проведено перший Табір в рамках реалізації проекту соціально-реабілітаційного-профілактичного центру «СВІТЛО», метою діяльності якого є проведення соціально-реабілітаційних та соціально-профілактичних заходів для покращення  фізичного та психологічного стану, рівня соціальної адаптації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, волонтерів, представників військово-спортивних клубів та організацій, членів сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема, дітей схильних до правопорушень та дітей сиріт,  вихованців прийомних сімей, будинків сімейного типу,  учасників соціального патронажу, молодих осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, внутрішньо переміщених осіб, інвалідів та осіб постраждалих від торгівлі людьми з використанням природно-рекреаційного та туристично-краєзнавчого ресурсу.

Перший Табір відбувся в рамках проведення фестивалю нескореної Нації «Холодний Яр» на території села Грушківка, Кам’янського району на Черкащині.

Учасниками Табору стали особи з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей, учасники антитерористичної операції та члени їх сімей.

План заходу включав в себе:

07 липня 2018 року

15:00-17:00 – розбиття наметового табору, облаштування території

17:00-19:00 – тематичний захід знайомства, спілкування в дружньому колі, розподіл обов’язків

19:00-23:00 – вечірня ватра, спілкування на теми національно-патріотичного виховання

23:00 – встановлення нічної варти, відбій

08 липня 2018 року

07:00-08:00 – підйом, ранкова зарядка, підняття Державного Прапору України, виконання Державного Гімну України

8:00-10:00 – розподіл обов’язків, проведення майстер-класу з приготування їжі, особистої гігієни, догляду за особистими речами

10:00 – 12:00 – приготування їжі, практично-побутові заняття

12:00-15:00 – проведення екскурсії місцевістю, дослідження особливостей навколишньої природи

15:00-19:00 – проведення спортивно-розважальних заходів

19:00-21:00 – вечірня ватра, тематична програма, бесіди з патріотичної тематики

21:00 - завершення

Проведення першого Табору в рамках соціально-реабілітаційного-профілактичного центру «СВІТЛО» засвідчило ефективність такого методу соціально-профілактичної роботи і Світловодським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в подальшому ця робота буде активізуватися, зокрема завдяки придбанню Світловодською районною державною адміністрацією для цих цілей туристичного спорядження, а саме наметів, кариматів, спальників, байдарок, рятувальних жилетів та кухонного приладдя.

Запрошуємо представників цільової аудиторії Світловодського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до участі в наступних Таборах соціально-реабілітаційного-профілактичного центру «СВІТЛО».

З питань участі в наступних Таборах звертися за номером телефону: (067) 540-54-39 або за адресою: м.Світловодськ, вул.Павлівська, 13 (2 поверх).

ПОЛОЖЕННЯ

про соціально – реабілітаційний - профілактичний центр

«СВІТЛО»

  1. Загальна частина

     1.1.  Соціально – реабілітаційний – профілактичний центр «Світло» (далі – Центр), є мобільним комбінованим табором Світловодського районного ЦСССДМ метою діяльності якого є проведення соціально – реабілітаційних та соціально – профілактичних заходів для покращення  фізичного та психологічного стану, рівня соціальної адаптації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, волонтерів, представників військово – спортивних клубів та організацій, членів сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема, дітей схильних до правопорушень та дітей сиріт,  вихованців прийомних сімей, будинків сімейного типу,  учасників соціального патронажу, молодих осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, внутрішньо переміщених осіб, інвалідів та осіб постраждалих від торгівлі людьми з використанням природно – рекреаційного та туристично – краєзнавчого ресурсу.

      

      1.2.  Центр утворюється  на підставі наказу директора Світловодського районного ЦСССДМ, діє на підставі цього Положення та згідно Положення про Світловодський районний ЦСССДМ, на виконання Програми соціального захисту сімей, дітей та молоді у Світловодському районі на 2018 -2022 роки. У своїй діяльності керується Конституцією України,  законами  України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", «Про соціальні послуги», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми».

  1. Організаційно-правові засади діяльності Центру

2.1 Методичне обгрунтування діяльності Центру: залучення різних соціально вразливих категорій населення до спільного вирішення соціально – побутових питань, організації дозвілля, планування та організації заходів, виконання завдань та доручень, пошуку шляхів гармонійного співіснування, в умовах обмеженого соціального простору у поєднанні з потенціалом природно – рекреаційного середовища, що має сформувати навички самообслуговування, колективної взаємодії, планування та прогнозування, соціальної активності, почуття відповідальності, соціальної значимості та належності, єдності з гармонією природи, покращити рівень пізнання навколишнього Світу.

2.2  Основні форми роботи Центру: організація побуту, проведення культурно масових заходів, спортивних змагань, турнірів та вишколів, екскурсій та експедицій,  тематичних бесід та профільних досліджень, навчань і тренінгів.

2.3.  Періодичність та напрямки діяльності Центру: діяльність Центру відбувається згідно затвердженого наказом директора Світловодського районного ЦСССДМ плану таборів, де визначаються періодичність та тематичний напрямок, цільова категорія таборів, місця локації, графік проведення основних заходів, відповідальні особи.

2.4.  Участь у роботі Центру:  приймають представники визначених цільових категорій Світловодського районного ЦСССДМ віком від 7 до 35 років, згідно особистих заяв на ім`я директора Світловодського районного ЦСССДМ та довідок про відсутність медичних протипоказань, неповнолітні особи приймають участь спільно з дорослими офіційними представниками, волонтери та профільні фахівці долучаються за згодою, працівники Світловодського районного ЦСССДМ здійснюють повноваження згідно наказу та посадових інструкцій. Добір учасників здійснюється фахівцями Світловодського районного ЦСССДМ протягом двох тижнів що передують проведенню табору, персональний склад учасників затверджується наказом.

     Припинення участі у роботі Центру: допускається за особистим рішенням учасника, за рішенням адміністрації Світловодського районного ЦСССДМ, або при виникненні медичних протипоказань, відповідна інформація відображається у підсумковому звіті відповідального працівника.

2.5 Керівництво роботою Центру: забезпечується відповідальною особою призначеною наказом директора Світловодського районного ЦСССДМ з числа його працівників залежно від профільного тематичного напрямку табору.

        Відповідальна особа: розробляє тематику, план та графік основних заходів табору, забезпечує їх виконання, визначає локацію, здійснює добір учасників,   організовує інструктаж з техніки безпеки,  профілактики травматизму, попередження нещасних випадків,  дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної долікарської допомоги; забезпечує дотримання  вимог  щодо  охорони  життя і здоров'я, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, складає підсумковий звіт.

 2.6.  Базові засади Центру:   пропаганда  здорового способу життя; захист життя і здоров'я; належні умови  для  повноцінного  оздоровлення та відпочинку, розвитку творчих  здібностей,  занять  фізичною  культурою, туризмом,   природоохоронною  та  краєзнавчою  роботою,  суспільно корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками; добровільний вибір видів діяльності та дозвілля; користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, навчально-виробничою, науковою та корекційно-відновною базою; вільне висловлювання поглядів, думок, переконань; захист від  будь-яких  форм  експлуатації,  насилля, пропаганди релігійних конфесій.

      Учасники табору повинні: дотримуватись базових засад Центру; підвищувати загальний    культурний    рівень,    оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя; дотримуватися морально-етичних норм; бережливо ставитися до державної,  комунальної  та  приватної власності; брати посильну участь у суспільно корисній праці.

       Продуктове забезпечення, приготування їжі та харчування учасників табору здійснюється самостійно, адміністрація Світловодського районного ЦСССДМ відповідальності за якість харчування учасників не несе.

 

      

  1.  Фінансове забезпечення та матеріально-технічна база Центру

 

      3.1.  Фінансування заходів Центру здійснюється в рамках відповідних цільових призначень кошторису Світловодського районного ЦСССДМ та Програми соціального захисту сімей, дітей та молоді у Світловодському районі на 2018 -2022 роки, інших цільових програм та  бюджетів, додаткових  джерел,  не заборонених   чинним законодавством.    

      3.2   Майно що використовується в діяльності Центру складають основні активи Світловодського районного ЦСССДМ, зокрема: сміттєві баки, резервуари для питної води, кухонний посуд, електро генератори, холодильники, намети, спальники, каримати, обладнання волейбольного та міні футбольного майданчика, комплекс турніків, смуга перешкод, мотузковий парк, байдарки, вогнегасники та аптечки.

 

  1. Міжнародне та міжгалузеве співробітництво

     4.1 Засоби та форми роботи Центру можуть використовуватися при проведенні міжнародних та міжгалузевих заходів, мета яких відповідає напрямкам діяльності Світловодського районного ЦСССДМ.

«Педагогіка XXI століття» та Фестиваль «Дитинство та сім'Я»

1

Друзі!

Запрошуємо вашу родину взяти участь у надзвичайній події, яку старанно готувала Громадська організація Центр розвитку «Сонячний Зайчик» (м.Кропивницький), щоб ви могли відпочити родиною у чудовому мальовничому місці.

Детальніше: «Педагогіка XXI століття» та Фестиваль «Дитинство та сім'Я»

Шукаємо родину для цих дітей!

 

Злата, 1 рік 10 місяців. Має братика та сестричку.

Микола, 3 роки 4 місяці. Має двох сестер.

Анастасія, 12 років. Братів та сестер немає.

Всі види послуг центр надає анонімно та конфіденційно.

Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

м. Світловодськ, вулю Павлівська, 13

тел.: (+38)0675405439

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оздоровча кампанія влітку 2018 року

З 05 по 14 червня 2018 року, в  рамках спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» Світловодського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівцями центру здійснено виїзди в 10 загальноосвітніх шкіл та навчально-виховних об’єднань Світловодського району, в ході яких проведено 20 лекцій та 10 тренінгів з 599 учнями шкіл.

З метою профілактики негативних явищ в молодіжному суспільстві також були залучені спеціалісти Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості та Світловодського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області, якими здійснено профорієнтаційну роботу з дітьми, роз’яснено про їх права та обов’язки.

 

Всі види послуг центр надає анонімно та конфіденційно.

Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

м. Світловодськ, вулю Павлівська, 13

тел.: (+38)0675405439

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відзначення Міжнародного дня захисту дітей

IMG e60b39a984d9e7ae9dec2bee2458d8ed V

В рамках проведення районних заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей Світловодським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді залучено цільові категорії дітей центру, зокрема, дітей учасників антитерористичної операції, переселенців, дітей з інвалідністю та проведено інформаційно-консультаційний захід, під час якого розповсюджено роздаткові матеріали.

 

Всі види послуг центр надає анонімно та конфіденційно.

Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

м. Світловодськ, вулю Павлівська, 13

тел.: (+38)0675405439

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Просимо допомоги!

7aac0e5e3ef5109331a46b42fd12bbb1

До Світловодського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді звернулася одинока мама двох хлопчиків з проханням надання їй благодійної допомоги у вигляді речей. Хлопчики віком:

9 років;

7 місяців. 

За додатковою інформацією звертатися за адресою: м.Світловодськ, вул.Павлівська,13 (2 поверх)

та за номером телефону 0675405439

dobro povertaetsja

Детальніше: Просимо допомоги!

ЗВІТ Світловодського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про підсумки проведення просвітницько-профілактичних заходів у навчальних закладах Світловодського району в квітні-травні 2018 року

 Протягом квітня-травня 2018 року Центром було здійснено роботу в рамках спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» щодо проблеми подолання складних життєвих обставин серед учнів Великоскельовської, Федірської, Миронівської, Микільської, Григорівської, Павлівської, Захарівської загальноосвітніх шкіл, Озерського навчально-виховного комплексу. Проведено бесіду на тему «Складні життєві обставина, в які потрапляє сім’я». Діти брали участь у бесіді, намагалися давати відповіді на  поставлені запитання,  мають уявлення про те, що будь-яка сім’я може потрапити у складні життєві обставини, та можуть назвати деякі причини потрапляння. Дітей, працівники  Центру, намагалися спонукати до аналізу проблем, з якими може стикатися будь-яка людина у повсякденному житті.

Фахівці Центру, разом з провідним інспектором Світловодського районного відділу з питань пробації,  висвітлили такі теми: "Торгівля людьми" та "Профілактика кримінальної відповідальності серед неповнолітніх". Дітей ознайомлено з поняттям «торгівлі людьми» та причинами поширення цього явища. Учні взяли активну участь у вивченні даної теми, із зацікавленням обговорювали питання:

 - сутність та причини поширення торгівлі людьми;

- боротьба з торгівлею людьми на національному та міжнародному рівні;

- рекомендації щодо запобігання торгівлі людьми.

Особливу увагу звернули на те, як уникнути жертв та куди звернутися за допомогою, якщо опинилися у скрутному становищі.

Проведено лекції на тему: «Профілактика негативних явищ в  молодіжному суспільстві» та роздано відповідну друковану продукцію. Дана тематика є актуальною для підростаючого покоління, оскільки в наш час багато осіб молодіжного віку можуть піддаватися негативному впливу оточуючих щодо вживання тих чи інших шкідливих речовин.

Такі бесіди необхідно проводити для учнів, оскільки вони розширюють уявлення дітей про проблеми, вчать запобігати їм у житті, вони починають розуміти, що із своїми труднощами можуть звернутися до старших від себе людей, вчителів або спеціалістів, які  намагатимуться допомогти їх вирішеню.

Крім того, під час виїздів, здійснено відвідування сімей, які перебувають на обліку Центру як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. Із 66 сімей, в яких виховується 147 дітей, Центром відвідано 59 сімей. За результатами відвідування протягом квітня-травня 2018 року було поставлено на облік сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
4 сім’ї, в яких виховується 7 дітей. З членами сімей проведено бесіди щодо шкідливого впливу алкоголю, тютюну на організм людини, батьківської відповідальності щодо виховання дітей, вміння вирішувати конфліктні ситуації у сім’ї, налагодження соціально-побутових умов проживання сімей тощо.

Критичних ситуацій під час відвідування сімей виявлено не було.

Також, з метою забезпечення контролю за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини, здійснено 37 перевірок цільового використання державної допомоги при народженні, складені відповідні акти, роздано флаєра та надано гуманітарну допомогу.

Детальніше: ЗВІТ Світловодського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про підсумки...

Підсумки просвтіницько-профілактичної акції

 Світловодським райооним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було відвідано 10 шкіл Світловодського району протягом квітня - травня 2018 року з метою проведення просвтіницько-профілактичної акції. Охоплено близько 300 учнів старших класів. Фахівці Центру висвітлили такі теми: "Що таке проблема?", "Торгівля людьми", "Складні життєві обставини", "Профілактика негативних явищ в молодому суспільстві".

 

 

Всі види послуг центр надає анонімно та конфіденційно.

Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

м. Світловодськ, вулю Павлівська, 13

тел.: (+38)0675405439

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Проведення соціально-профілактичної роботи

Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в контексті проведення соціально-профілактичної роботи з цільовими категоріями Центру 05 травня 2018 року організував туристично-екскурсійну поїздку до міста Кропивницького, з метою ознайомлення з кращими творчими надбаннями краю. Сім'ї Кузьменко В.М. (с.Григорівка), Іванової І.В. (с.Глинськ), Лашкул О.П та Амбросов Сергій (с.Микільськ), діти з сімей Волошиної Н.М. та Михайленко Г.М. (с.Федірки) віддвідали Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького, Кіровоградський краєзнавчий музей, Кіровоградський обласний художній музей та VI Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль, який проходив в дендропарку. Діти з задоволенням покаталися на каруселях та отримали море вражень та позитивних емоцій протягом дня. 

 

 

Всі види послуг центр надає анонімно та конфіденційно.

Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

м. Світловодськ, вулю Павлівська, 13

тел.: (+38)0675405439

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Сторінка 10 із 14