Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за згодою всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Послуги:

підбір кандидатів у патронатні вихователі;

підготовка документів;

організація навчання;

надання підтримуючих послуг сім’ї дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, для відновлення її здорового функціонування.         

 

Звертайтесь: (+38)067-540-54-39

 

1426706296 1

Патронатні вихователі

Що таке патронат?

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за згодою всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Яка мета патронату?

Забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

Хто може бути патронатними вихователями?

Патронатним вихователем може бути повнолітня особа, яка є громадянином України, має позитивний досвід виховання дітей, спільно з добровільним помічником пройшов/ла навчання за програмою підготовки патронатних вихователів та зі згоди всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають у помешканні, уклали договір про надання послуг патронату з відповідним органом опіки  та піклування.

ANNE BABA

Що потрібно, щоб стати патронатним вихователем?

Кандидатам, які мають намір стати патронатними вихователями, необхідно звернутися до місцевого центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для отримання додаткової інформації щодо процесу запровадження даної послуги в громаді та подати відповідний пакет документів, а саме:

 • заяву;
 • копію паспорта свого та кандидата у помічники патронатного вихователя;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • довідку про склад сім’ї (форма №3);
 • висновки про стан здоров’я свого та кандидата у помічники патронатного вихователя;
 • довідку від нарколога, психіатра та фтизіатра, в т.ч. і для осіб, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;
 • довідку про відсутність судимості, в т.ч. і у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;
 • документи, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • письмову згоду на влаштування дітей до цієї сім’ї кандидата усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у паторнатні виховотелі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними такого вік, коли вони спроможні висловлювати свою думку.

Патронатними вихователями не можуть бути особи, які:

 • не пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у патронатні батьки;
 • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатні;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним оргааном виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • були засуджені;
 • за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
 • є особами без громадянства.
 • Не можуть бути патронатними вихователями особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства. 

17

Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя

На території Світловодського району відповідальним за організацію послуги патронату є Світловодський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом із помічником, який братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною, за клопотанням соціального закладу проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики. Курс навчання складається з 12 тренінгових занять.

Договір про надання послуг патронату укладається між органом опіки та піклування і патронатним вихователем за наявності рекомендації про успішне навчання.

Рішення про влаштування дитини  в сім’ю патронатного вихователя приймає орган опіки та піклування за місцем проживання або виявлення дитини, а за екстрених обставин – служба у справах дітей.

Які діти можуть бути влаштовані під патронат?

 • новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яких відмовилися забрати батьки чи інщі родичі;
 • підкинуті, безпритульні діти;
 • діти з сімей, у яких існує загроза їхньому життю та здоров’ю;
 • діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
 • діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, пропали бузвісти;
 • діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім’ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватися про них.

mini 5

Скільки дітей може бути одночасно влаштовано в сім’ю патронатного вихователя?

Одночасно у сім’ю патронатного вихователя можуть бути влаштовані тільки діти (незалежно від їх кількості), які є братами-сестрами або діти, які виховувалися у одній сім’ї.

Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя?

Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати 3-х місяців. У разі необхідності, органом опіки та піклування термін може бути продовжений, але не більше, ніж до 6-и місяців.

Обов’язки патронатних вихователів:

 • догляд, виховання та реабілітація дитини, відповідальність за її життя та здоров’я;
 • створення належних умов для фізичного та духовного розвитку дитини;
 • представлення у межах своїх повноважень інтересів дитини у відповідних установах та організаціях;
 • використання за призначенням соціальної допомоги на утримання дитини;
 • забезпечення доступу дитини до соціальних, освітніх і медичних послуг, організація медичного обстеження, у разі потреби - надання невідкладної медичної допомоги;
 • невідкладне інформування батьків/законних представників, служби у справах дітей про важливі факти, які можуть негативно вплинути на задоволення потреби дитини (наприклад, стан її здоров’я);
 • взаємодія з представниками служби у справах дітей, соціального закладу, які передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини;
 • співпраця з батьками/законними представниками з метою подолання складних життєвих обставин;
 • сприяння проведенню зустрічей дитини з батьками/законними представниками, родичами, забезпеченню контакту дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з потенційними опікунами (піклувальниками, усиновителями, прийомними батьками та вихователями);
 • надання консультацій з особливостей догляду за дитиною після її вибуття із сім’ї патронатного вихователя та повернення до батьків/законних представників, співпраця з батьками/законними представниками;
 • ведення журналу спостереження над дитиною;
 • дотримання конфіденційності інформації про дитину та її сім’ю;
 • на момент прийняття рішення про вибуття дитини забезпечити проходження нею медичного огляду.

Обов’язки органу опіки та піклування:

 • надання освітніх послуг;
 • здійснення первинного медичного обстеження дитини та надання медичної допомоги;
 • надання соціальних послуг дитини а її сім’ї або законним представникам;
 • вирішення питання соціального захисту у дитини, її особистих, майнових, житлових прав;
 • забезпечення взаємодії відповідних структурних підрозділів щодо розробки та виконання індивідуального плану соціального захисту дитини;
 • здійснення соціального супроводу сім’ї дитини з метою подолання складних життєвих обставин;
 • здійснення контролю за утриманням та вихованням дитини, забезпеченням її прав;
 • прийняття рішення щодо повернення дитини до батьків/законних представників, влаштування до сімейних форм виховання;
 • здійснення оплати через відповідні структурні підрозділи послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги;
 • координація діяльності відповідних структурних підрозділів та установ, пов’язаних із захистом прав дитини;
 • визначення способу співпраці патронатного вихователя з батьками/законними представниками.

Обов’язки біологічних батьків дитини:

 • надання патронатному вихователю інформації про потреби та особливості догляду за дитиною;
 • забезпечення дитини одягом, взуттям, особистими речами та передача наявних медичних документів дитини;
 • підтримка контакту з дитиною;
 • інформування служби у справах дітей про обставини, що призвели до влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;
 • співпраця з патронатним вихователем, працівниками соціального закладу, служби у справах дітей з питань подолання складних життєвих обставин;
 • неперешкоджання патронатному вихователю у виконанні обов’язків та реалізації його прав.

Права біологічних батьків дитини

 • отримувати інформацію про дитину під час її перебування в сім’ї патронатного вихователя;
 • брати участь у вирішенні питань щодо навчання, медичного обстеження, лікування, оздоровлення, та відпочинку дитини;
 • ініціювати питання щодо припинення перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя або продовження строку перебування.

Хто організовує навчання патронатних вихователів?

Навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною, організовує та проводить обласний, Київський та Севастопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - регіональний центр).

За результатами навчання регіональний центр видає кандидатові у патронатні вихователі та членові його сім’ї довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження - рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

Орган опіки та піклування протягом місяця у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

Обов’язки, права та відповідальність патронатного вихователя під час перебування дитини у його сім’ї визначаються договором про патронат над дитиною.

Патронатний вихователь та особи, які проживають разом з ним, не рідше ніж один раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження, що підтверджується висновками про стан здоров’я.

Регіональний центр за направленням соціального закладу забезпечує підвищення кваліфікації патронатного вихователя не рідше ніж один раз на два роки за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Проїзд кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, проживання під час проходження навчання та підвищення кваліфікації фінансуються за рахунок коштів організацій, благодійних фондів, інших джерел, не заборонених законодавством, або за власний рахунок.

14855122650 autozoom 300x222

Як буде здійснюватися фінансування послуги патронату над дитиною?

Фінансування послуг патронату складається з оплати послуги (праці патронатного вихователя), а також соціальних виплат на дітей, влаштованих під патронат. Соціальна допомога становить 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину відповідного віку. Розмір оплати за послугу патронату над дітьми прирівняний до 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Також у разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до 1 року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більше як на 50 відсотуів.

Також роботодавець (орган опіки та піклування) сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування патронатного вихователя.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї. Грошове забезпечення також виплачується протягом семи календарних днів після вибуття. Виплати поновлюються у разі наступного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Законодавча база: