Отримувачі послуг: Сім’ї чи особи працездатного віку, які виявили бажання прийняти у свою сім’ю на виховання дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, потенційні кандидати у прийомні батьки та батьки-вихователі (які пройшли курс підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі при обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), сім’ї чи особи працездатного віку, які вже прийняли у свою сім’ю на виховання дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування.

Зміст послуг: 

 1. Підбір кандидатів та оформлення документів для створення дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ) та прийомної сім’ї (ПС).
 2. Соціальне супроводження та підтримка прийомних сімей (ПС) та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), а саме:

- соціально-педагогічні послуги;

- юридичні (правові) послуги;

- соціально-економічні послуги;

- соціально-психологічні послуги;

- соціально-медичні послуги;

- інформаційні послуги.

 

Звертайтесь: (+38)067-540-54-39

 

Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

4 

І. Послуга: "Підбір кандидатів та оформлення документів для створення дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ) та прийомної сім’ї (ПС)"

Отримувачі послуг: Сім’ї чи особи працездатного віку, які виявили бажання прийняти у свою сім’ю на виховання дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, потенційні кандидати у прийомні батьки та батьки-вихователі (які пройшли курс підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі при обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування;

Документи, потрібні для отримання послуги:

 1. заява кандидатів у прийомні батьки / батьки-вихователі  про створення ПС або ДБСТ;
 2. копії паспортів кандидатів у прийомні батьки / батьки-вихователі;
 3. копія ідентифікаційного коду;
 4. довідка про склад сім’ї (форма 3);
 5. копія свідоцтва про шлюб (для подружжя) або про розлучення;
 6. довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки / батьки-вихователі та членів сім’ї, які проживають разом із ними (довідки про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
 7. довідка про проходження аналізу на ВІЛ;
 8. довідка про доходи потенційної ПС або ДБСТ;
 9. довідка МВС України про несудимість кандидатів у прийомні батьки / батьки-вихователі;
 10. письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із  кандидатами в прийомні батьки / батьки-вихователі, засвідчена нотаріально.

mini 5

ІІ. Послуга: «Соціальне супроводження та підтримка прийомних сімей (ПС) та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)»

Отримувачі послуг: Сім’ї чи особи працездатного віку, які  прийняли у свою сім’ю на виховання дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, батьки та батьки-вихователі, діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

Зміст послуги:

1) Психологічні:

- адаптація дитини в новій сім’ї;

- створення позитивно спрямованого психологічного клімату у родині;

- забезпечення оптимальних умов життя;

- забезпечення захисту прав дитини;

- створення можливостей для розвитку дитини шляхом надання комплексу якісних соціальних послуг;

- підготовка дитини до виходу з прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, в тому числі – і до самостійного життя.

2) Соціально-економічні:

- допомога у залученні додаткових ресурсів для задоволення потреб прийомної сім’ї/дитячого будинку сімейного типу, необхідних для лікування,оздоровлення тощо;

- допомога у своєчасному отриманні батьками державних виплат на утримання дитини; допомога у вирішенні побутових проблем, працевлаштування прийомних дітей, дітей-вихованців після досягнення ними повноліття чи закінчення навчання.

3) Юридичні (правові):

- консультування з питань застосування чинного законодавства;

- представлення та захист прав і законних інтересів прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та дітей, що в них виховуються, в органах державної влади та інших установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування; допомога в оформленні документів, необхідних для розв’язання проблем клієнтів;

- здійснення правової освіти прийомних батьків/батьків-вихователів та дітей, що виховуються в таких сім’ях; співпраця з різними установами та фахівцями для надання фахової юридичної допомоги.

4) Соціально-педагогічні:

- допомога у вирішенні питань навчання прийомних дітей, здобутті ними освіти; організація додаткових занять, навчання;

- виявлення необхідності розвитку різнобічних інтересів і потреб прийомних дітей та вихованців дитячих будинків сімейного типу;

-сприяння залучення до науково-дослідної, гурткової роботи, влаштування дитини до клубу, гуртка, секції; забезпечення доступності відповідних освітніх послуг для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку шляхом індивідуального навчання;

- просвітницька робота щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини;

- сприяння формуванню здорового способу життя;

- організація навчання батьків з метою оволодіння ними ефективними методами виховання дітей без покарання, мобілізації власних ресурсів сім’ї для вирішення проблем у подальшому; допомога батькам у здійсненні статевого та гендерного виховання;

- встановлення та підтримка стосунків з біологічною сім’єю, якщо це не суперечить інтересам дитини;

- участь у формуванні життєвих навичок дитини: планування нею свого життя та його здійснення; допомога у розв’язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання; підготовка до виходу з сім’ї у самостійне життя; організація зустрічей дітей з біологічними батьками/особами, що їх замінюють; підготовка біологічних родин до повернення їм дітей;

- здійснення моніторингу захисту дитини від жорстокого поводження та насильства;

- представлення інтересів клієнта в інших установах та закладах (здійснення функцій посередника між сім’єю і адміністрацією школи, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами опіки і піклування тощо).

9

Соціально-психологічні:

- адаптація дитини до нової сім’ї та сім’ї до дитини, створення належного психологічного клімату, для якого характерними є повага, любов, турбота, емоційні зв’язки;

- допомога в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім’ї, в т.ч. рідними дітьми;

- участь у формуванні у дитини почуття власної гідності, адекватної самооцінки, самосвідомості, самостійності, громадянськості позиції;

- мінімізація негативних наслідків психологічних травм;

- організація реабілітаційних форм роботи, спрямованих на подолання затримок, відставань у розвитку, психічних та психологічних проблем, пов’язаних з занедбаністю, травмами та хворобами, жорстоким поводженням або насильством, які зазнала дитина до влаштування в прийомну сім’ю/дитячий будинок сімейного типу; корекція поведінки дитини;

- консультування з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем; організація сімейної психотерапії;

- проведення психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації; надання методичних порад.

Соціально-медичні:

- допомога прийомним батькам/батькам-вихователям у вирішенні питань збереження, підтримки та охорони здоров’я прийомних дітей/дітей-вихованців;

- надання необхідної інформації, настанов щодо організації здорового способу життя, профілактики туберкульозу, венеричних захворювань та ВІЛ/СНІДу;

- допомога у проходженні прийомними дітьми/дітьми-вихованцями обов’язкового медичного огляду та, у разі потреби, контроль за виконанням призначень лікаря;

- допомога у забезпеченні регулярного та якісного медичного обслуговування;

- допомога у вирішенні питань щодо оздоровленням прийомних дітей/дітей-вихованців та рідних дітей (до 18-ти років);

- налагодження, у разі потреби, ефективної співпраці із закладами охорони здоров’ята іншими організаціями соціального спрямування, які надають допомогу ВІЛ-позитивним дітям.

26550998 903308949837429 1992630113 n

Інформаційні:

- інформування про ресурси громади та допомога щодо їх використання на користь дитини (про дитячі навчальні заклади, гуртки, спортивні школи та заняття, про діяльність дитячих, молодіжних громадських організацій, турпоходи, культурні заходи);

- надання довідкової інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації, надання інформації про послуги, які можна отримати в ЦСССДМ, графіки роботи закладів соціального спрямування, освіти, охорони здоров’я, центрів зайнятості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; розповсюдження буклетів, листівок, пам’яток, плакатів соціального спрямування.

Нормативно-правова база: